Rozhlasové zariadenia

 

<-návrat na hlavnú stránku

Rozhlasové zariadenia pre obce mestá, závody, školy, športoviská a iné objekty
Rozhlasové ústredne, reproduktory (vonkajšie, vnútorné), mikrofóny, zosilovace, 100V nn.rozvody
 

SVH ELEKTROINŠTALÁCIE Adresa: Trstínska cesta 9, Trnava

tel: 0905 249 878 fax: 033 554 52 78
design by kev@post.sk